Πολιτική απορρήτου

Σκοπός

Στα πλαίσια προσφοράς των προϊόντων µας, συλλέγουµε ορισµένα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για να διευκολύνουµε τη σχέση µας µαζί σας και για να σας παρέχουµε την καλύτερη δυνατή αγοραστική εµπειρία. Μέσω της Δήλωσης Απορρήτου θέλουµε να σας εξηγήσουµε τις πρακτικές και τις πολιτικές µας για τη συλλογή, χρήση και ανταλλαγή δεδοµένων και cookies που συλλέγονται από ή για εσάς.

Πως συλλέγουµε τα δεδοµένα

Τα δεδοµένα σας συλλέγονται όταν επικοινωνείτε µαζί µας µέσω της φόρµας επικοινωνίας µας, µέσω της φόρµας παραγγελίας µας, µέσω φόρµας αίτησης πρόσληψης και συνεργασίας, µέσω της
εγγραφής στο newsletter, µέσω chat στη σελίδα µας, µέσω τηλεφώνου, ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ή µε όποιον άλλο τρόπο µπορεί να µας στείλετε τα δεδοµένα σας.

Τι δεδοµένα συλλέγουµε και γιατί

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα δεδοµένα που συλλέγουµε από εσάς, για ποιο σκοπό τα χρησιµοποιούµε, και γιατί είναι απαραίτητα σε κάθε περίπτωση.

Για πόσο χρονικό διάστηµα διατηρούµε τα δεδοµένα σας

Είναι η πολιτική µας να διατηρούµε τα δεδοµένα σας µόνο για όσο χρονικό διάστηµα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, σύµφωνα µε τις αρχές ελαχιστοποίησης των
δεδοµένων και περιορισµού της περιόδου αποθήκευσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα δεδοµένα σας θα διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε (5) έτη µετά τη λήξη της πελατειακής µας
σχέσης. Επιπλέον, ευθυγραµµίζουµε τη διατήρηση των δεδοµένων σας µε πιθανές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωµάτων προστασίας των προσωπικών σας
δεδοµένων.

Aποκάλυψη προσωπικών δεδοµένων σε τρίτους

Δεν θα εκχωρήσουµε, αποκαλύψουµε ή ενοικιάσουµε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο µέρος /οντότητα κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην
παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Η εταιρία µας διαβιβάζει προσωπικά δεδοµένα σε τρίτους, στους οποίους η εταιρία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων για λογαριασµό της.

Τα δεδοµένα µεταβιβάζονται µόνο σε συνεργαζόµενες εταιρείες µε την δική µας που παρέχουν υπηρεσίες µε σκοπό την αποστολή διαφηµιστικού υλικού και εξατοµικευµένων προσφορών. Επίσης,
τα δεδοµένα αυτά διαβιβάζονται σε συνεργαζόµενες µε εµάς επιχειρήσεις µε σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και την αξιολόγηση των προϊόντων & υπηρεσιών µας.
Επίσης για τους σκοπούς υλοποίησης της συµβάσης πώλησης διαβιβάζονται δεδοµένα σε συνεργαζόµενες επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση µέρους της σύµβασης όπως
µεταφορικές εταιρίες ή επιλεγµένα από εσάς σηµεία παραλαβής. Τέλος, δίνεται πρόσβαση στα δεδοµένα σε ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών που έχουν κατασκευάσει τον ιστότοπό µας,
καθώς και σε αυτούς που µας παρέχουν τεχνική υποστήριξη ή και φιλοξενία για την λειτουργία του ιστότοπου.

Επιδιώκουµε να διασφαλίσουµε ότι όλοι αυτοί οι τρίτοι/ ανεξάρτητοι από εµάς πάροχοι υπηρεσιών δεν θα χρησιµοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδοµένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό παρά για να παρέχουν τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι συµβατικά δεσµευµένοι. Επίσης, δηµιουργούµε συµβάσεις
µε τους ανεξάρτητους αυτούς εργολάβους οι οποίες τους υποχρεώνουν να συµµορφώνονται µε τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδοµένων που απαιτούνται από την νοµοθεσία και
να χρησιµοποιούν τα δεδοµένα µόνο για τους σκοπούς για τους οποίους του διαβιβάστηκαν.

Τέλος, διατηρούµε το δικαίωµα να αποκαλύψουµε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εάν είµαστε υποχρεωµένοι να αποκαλύψουµε ή να µοιραστούµε τα προσωπικά σας δεδοµένα για να συµµορφωθούµε µε οποιαδήποτε νοµική ή κανονιστική υποχρέωση.

Ασφάλεια δεδοµένων

Καταβάλλουµε µεγάλες προσπάθειες για να προστατεύσουµε τους χρήστες µας από τυχόν µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση ή αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή των στοιχείων που έχουµε
στην κατοχή µας. Συγκεκριµένα:
• Κρυπτογραφούµε τη µεταφορά δεδοµένων από και προς τον ιστότοπο µε τη χρήση SSL.
• Ελέγχουµε τη συλλογή στοιχείων, τις πρακτικές αποθήκευσης και επεξεργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των φυσικών µέτρων ασφαλείας, για την προστασία από µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε συστήµατα.
• Η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία περιορίζεται µόνο σε υπαλλήλους µας και σε συνεργαζόµενους φορείς που πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για να παρέχουν υπηρεσίες προς εµάς. Οι συνεργαζόµενοι αυτοί φορείς και ο τρόπος µε τον οποίον διασφαλίζονται τα δεδοµένα σας αναφέρονται ρητά στην παρούσα δήλωση απορρήτου (ενότητα 5: αποκάλυψη προσωπικών δεδοµένων σε τρίτους).

Πρόσβαση ανηλίκων

Τα προϊόντα που προσφέρουµε, απευθύνονται αποκλειστικά για αγορά από ενήλικες και όχι από παιδιά ή ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την ιστοσελίδα µας µόνο µε τη συµµετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεµόνα.

Χρήση cookies

Ένα «cookie» είναι ένα µικρό αρχείο κειµένου που µεταφορτώνεται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και επιτρέπει στον ιστότοπο να αποκτά ορισµένες πληροφορίες από το πρόγραµµα περιήγησης, όπως οι προτιµήσεις σας. Θεωρούµε σηµαντικό να γνωρίζετε ποιά είναι τα cookies που χρησιµοποιούνται στην ιστοσελίδα µας και για ποιούς λόγους αυτά χρησιµοποιούνται. Οι δύο βασικές κατηγορίες cookies που χρησιµοποιούνται στον ιστότοπό µας είναι τα απολύτως απαραίτητα cookies και τα cookies τρίτων:

Απολύτως απαραίτητα cookies Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας µας αλλά και για να έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε σ’ αυτήν και να
χρησιµοποιήσετε τις δυνατότητες της, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies κάποιες από τις υπηρεσίες και λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως καλάθι αγορών ή ηλεκτρονική πληρωµή, δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν

Cookies τρίτων

Τα cookies τρίτων περιλαµβάνουν τα cookies απόδοσης, λειτουργικότητας, και προώθησης/στόχευσης.

• Cookies απόδοσης: συλλέγουν πληροφορίες σχετικά µε το πώς οι επισκέπτες χρησιµοποιούν την ιστοσελίδα, για παράδειγµα ποιές σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, και αν λαµβάνουν µηνύµατα για σφάλµατα από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον
επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυµες. Χρησιµοποιούνται µόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας µιας ιστοσελίδας

• Cookies λειτουργικότητας: επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυµάται τις επιλογές που κάνετε (όπως το όνοµα χρήστη ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε) και παρέχει πιο εξατοµικευµένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν για να θυµούνται τις αλλαγές που έχετε κάνει στην ιστοσελίδα ή να χρησιµοποιηθούν για να παρέχουν υπηρεσίες που έχεις ζητήσει, όπως συνοµιλία στο chat ή τη χρήση µέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα στοιχεία που συλλέγουν αυτά τα cookies µπορεί να γίνουν ανώνυµα και δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την περιήγηση σας καθώς και τη δραστηριότητα σου σε άλλες ιστοσελίδες.

• Cookies προώθησης/στόχευσης: χρησιµοποιούνται για την παροχή περιεχοµένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιµοποιούνται επίσης για την αποστολή στοχευµένης διαφήµισης ή προσφορών, για να περιορίσουν τον αριθµό της προβαλλόµενης διαφήµισης, καθώς και για να βοηθήσουν στη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας των διαφηµιστικών καµπανιών. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθούν για την αποθήκευση των ιστότοπων που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθοριστούν τα πιο αποτελεσµατικά ηλεκτρονικά κανάλια µάρκετινγκ, και να
επιβραβευτούν εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν στον ιστότοπό µας.

Τα δικαιώµατα προστασίας των προσωπικών σας δεδοµένων

Σε οποιοδήποτε σηµείο, κατά τη διατήρηση ή επεξεργασία των δεδοµένων σας, διατηρείτε τα παρακάτω δικαιώµατα, ενώ µπορείτε να υποβάλλετε και τα ανάλογα αιτήµατα:

• Δικαίωµα πρόσβασης – έχετε το δικαίωµα πρόσβασης στα προσωπικά δεδοµένα που διατηρούµε για εσάς
• Δικαίωµα διόρθωσης – έχετε το δικαίωµα να διορθώσετε ανακριβή ή ελλιπή δεδοµένα που διατηρούµε για εσάς.
• Δικαίωµα διαγραφής – µπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδοµένα που τηρούµε για εσάς από τα αρχεία µας και είµαστε υποχρεωµένοι να ικανοποιήσουµε το αίτηµά σας σε συγκεκριµένες περιπτώσεις
• Δικαίωµα περιορισµού της επεξεργασίας – έχετε το δικαίωµα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων και είµαστε υποχρεωµένοι να ικανοποιήσουµε το αίτηµα αυτό όταν ισχύουν συγκεκριµένες προϋποθέσεις

• Δικαίωµα στην φορητότητα δεδοµένων – έχετε το δικαίωµα να ζητήσετε να µεταφερθούν τα δεδοµένα που τηρούµε για εσάς σε κάποιον άλλον οργανισµό
• Δικαίωµα εναντίωσης – έχετε το δικαίωµα εναντίωσης σε επεξεργασίες προσωπικών δεδοµένων που σας αφορούν, υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις
• Δικαίωµα ανάκλησης συγκατάθεσης – όπου η νοµική βάση επεξεργασίας των δεδοµένων σας, είναι η “Συγκατάθεση”, έχετε το δικαίωµα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγµή.

Όλα τα αιτήµατά σας που αφορούν τα παραπάνω δικαιώµατα, µπορούν να υποβάλλονται µέσω της ειδικής φόρµας υποβολής αιτηµάτων ή µέσω των σελίδων διαχείρισης του προσωπικού σας λογαριασµού.

Η διαδικασία για την επεξεργασία οποιαδήποτε αιτήµατος αφορά τα παραπάνω δικαιώµατα είναι η εξής. Θα αξιολογήσουµε το αίτηµά και θα σας απαντήσουµε σχετικά για την πρόοδό του (έγκριση αιτήµατος, µερική έγκριση αιτήµατος, απόρριψη αιτήµατος) το συντοµότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ενός µήνα από την υποβολή του. Σε περίπτωση που η εταιρία µας
απορρίψει το αίτηµά σας σχετικά µε τα προαναφερθέντα Δικαιώµατα Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων, θα σας επικοινωνούµε τους λόγους της απόρριψης. Έχετε το δικαίωµα να
υποβάλλετε καταγγελία απευθείας στη ρυθµιστική αρχή και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδοµένων της εταιρίας µας.
Διατηρούµε το δικαίωµα να απορρίπτουµε αιτήµατα που είναι αδικαιολόγητα επαναλαµβανόµενα, απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές προσπάθειες ή έχουν δυσανάλογες τεχνικές συνέπειες,
διακινδυνεύουν την ιδιωτικότητα άλλων ή είναι αδύνατο να υλοποιηθούν.

Αλλαγές στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων

Η Δήλωση Απορρήτου µας ενδέχεται να αλλάξει κατά καιρούς. Προσπαθούµε να επανεξετάζουµε και να ενηµερώνουµε συνεχώς την παρούσα Δήλωση, προκειµένου να συµµορφωνόµαστε µε τις
νοµοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων. Θα δηµοσιεύουµε σε αυτήν τη σελίδα τυχόν αλλαγές στην δήλωση
απορρήτου.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας για θέµατα που αφορούν τα δεδοµένα σας

Ο ιστότοπος αυτός ανήκει στην επιχείρηση ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Εάν ανά πάσα στιγµή πιστεύετε ότι δεν συµµορφωνόµαστε µε τις διατάξεις που ορίζονται στην παρούσα Δήλωση ή µε οποιοδήποτε άλλο θέµα που σχετίζεται µε την προστασία των δεδοµένων, παρακαλώ επικοινώνησε µαζί µας
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ch.feredinos@yahoo.gr . O Υπεύθυνος Προστασίας Δεδοµένων είναι ο ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ..

espa_banner
×